Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

1. Εισαγωγή

1.1 Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των επισκεπτών του ιστότοπού μας, των χρηστών υπηρεσιών, των μεμονωμένων πελατών και του προσωπικού πελατών.

1.2 Αυτή η πολιτική ισχύει όταν ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα τέτοιων προσώπων. με άλλα λόγια, όπου καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων.

1.3 Ο ιστότοπός μας ενσωματώνει ελέγχους απορρήτου που επηρεάζουν τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου απορρήτου, μπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε να λαμβάνετε επικοινωνίες απευθείας μάρκετινγκ και να περιορίσετε τη συλλογή, την κοινή χρήση και τη δημοσίευση των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα στοιχεία ελέγχου απορρήτου μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας.

1.4 Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Εφόσον αυτά τα cookies δεν είναι αυστηρά απαραίτητα για την παροχή του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, θα σας ζητήσουμε να συναινέσετε στη χρήση των cookies κατά την πρώτη επίσκεψη του ιστότοπού μας.

1.5 Σε αυτήν την πολιτική, τα «εμείς», «εμείς» και «μας» αναφέρονται στην εταιρεία μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς, ανατρέξτε στην Ενότητα 13.

2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

2.1 Σε αυτήν την Ενότητα 2 έχουμε ορίσει τις γενικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και, στην περίπτωση προσωπικών δεδομένων που δεν λάβαμε απευθείας από εσάς, πληροφορίες σχετικά με την πηγή και συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών των δεδομένων.

2.2 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα που μας επιτρέπουν να έρθουμε σε επαφή μαζί σας (“δεδομένα επαφής"). Τα δεδομένα επικοινωνίας μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τη διεύθυνση email, τον αριθμό τηλεφώνου, την ταχυδρομική διεύθυνση ή/και τα αναγνωριστικά λογαριασμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η πηγή των δεδομένων επικοινωνίας είστε εσείς ή/και ο εργοδότης σας. Εάν συνδεθείτε στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα λάβουμε στοιχεία των δεδομένων επικοινωνίας από τον σχετικό πάροχο λογαριασμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

2.3 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα του λογαριασμού χρήστη του ιστότοπού σας (“στοιχεία λογαριασμού"). Τα δεδομένα λογαριασμού μπορεί να περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό του λογαριασμού σας, το όνομα, τη διεύθυνση email, το όνομα της επιχείρησης, τις ημερομηνίες δημιουργίας και τροποποίησης λογαριασμού, τις ρυθμίσεις ιστότοπου και τις προτιμήσεις μάρκετινγκ. Εάν συνδεθείτε στον ιστότοπό μας χρησιμοποιώντας έναν λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θα λάβουμε στοιχεία των δεδομένων του λογαριασμού από τον σχετικό πάροχο λογαριασμού μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

2.4 Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που σχετίζονται με συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων αγορών αγαθών ή/και υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιείτε μαζί μας ή/και μέσω του ιστότοπού μας (“δεδομένα συναλλαγής"). Τα δεδομένα συναλλαγής μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής σας (ή άλλα στοιχεία πληρωμής) και τα στοιχεία της συναλλαγής. Η πηγή των δεδομένων συναλλαγής είστε εσείς ή/και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μας.

2.5 Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που περιέχονται ή σχετίζονται με οποιαδήποτε επικοινωνία που στέλνετε σε εμάς ή που σας στέλνουμε (“δεδομένα επικοινωνίας"). Τα δεδομένα επικοινωνίας μπορεί να περιλαμβάνουν το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με την επικοινωνία. Ο ιστότοπός μας θα δημιουργήσει τα μεταδεδομένα που σχετίζονται με τις επικοινωνίες που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τις φόρμες επικοινωνίας του ιστότοπου.

2.6 Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας από εσάς (“δεδομένα χρήσης"). Τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδας και τις διαδρομές πλοήγησης ιστότοπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρόνο, τη συχνότητα και το μοτίβο της χρήσης της υπηρεσίας σας. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι το σύστημα παρακολούθησης αναλυτικών στοιχείων.

3. Σκοποί διεκπεραίωσης και νομικές βάσεις

3.1 Σε αυτήν την Ενότητα 3, έχουμε ορίσει τους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα και τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας.

3.2    λειτουργίες – Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της λειτουργίας του ιστότοπού μας, της επεξεργασίας και εκπλήρωσης παραγγελιών, της παροχής των υπηρεσιών μας, της παροχής των αγαθών μας, της δημιουργίας τιμολογίων, λογαριασμών και άλλων εγγράφων που σχετίζονται με πληρωμές και πιστωτικού ελέγχου. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπού μας, των υπηρεσιών και της επιχείρησής μας.

3.3    Εκδόσεις – Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα λογαριασμού για τους σκοπούς της δημοσίευσης τέτοιων δεδομένων στον ιστότοπό μας και αλλού μέσω των υπηρεσιών μας σύμφωνα με τις ρητές οδηγίες σας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση.

3.4    Σχέσεις και επικοινωνίες – Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα λογαριασμού, δεδομένα συναλλαγών ή/και δεδομένα επικοινωνίας για τους σκοπούς της διαχείρισης των σχέσεών μας, της επικοινωνίας μαζί σας (εκτός της επικοινωνίας για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ) μέσω email, SMS, ταχυδρομείου, τηλεφώνου, παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και χειρισμός παραπόνων. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η επικοινωνία με τους επισκέπτες του ιστότοπού μας, τους χρήστες υπηρεσιών, μεμονωμένους πελάτες και το προσωπικό πελατών, η διατήρηση των σχέσεων και η σωστή διαχείριση του ιστότοπού μας, των υπηρεσιών και της επιχείρησής μας.

3.5    Άμεσο μάρκετινγκ – Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα λογαριασμού ή/και δεδομένα συναλλαγών για σκοπούς δημιουργίας, στόχευσης και αποστολής επικοινωνιών απευθείας μάρκετινγκ μέσω email, SMS, ταχυδρομείου και επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου για σκοπούς που σχετίζονται με το μάρκετινγκ. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση.

3.6    Έρευνα και ανάλυση – Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε δεδομένα χρήσης ή/και δεδομένα συναλλαγών για σκοπούς έρευνας και ανάλυσης της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, καθώς και για την έρευνα και την ανάλυση άλλων αλληλεπιδράσεων με την επιχείρησή μας. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι η συγκατάθεση.

3.7    Τήρηση αρχείων – Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της δημιουργίας και της διατήρησης των βάσεων δεδομένων μας, των αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων μας και των επιχειρηματικών μας αρχείων γενικά. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η διασφάλιση ότι έχουμε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησής μας σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.

3.8    Ασφάλεια – Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς ασφάλειας και πρόληψης απάτης και άλλης εγκληματικής δραστηριότητας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η προστασία του ιστότοπού μας, των υπηρεσιών και της επιχείρησής μας, καθώς και η προστασία άλλων.

3.9    Ασφάλιση και διαχείριση κινδύνων – Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της απόκτησης ή διατήρησης ασφαλιστικής κάλυψης, διαχείρισης κινδύνων ή/και λήψης επαγγελματικών συμβουλών. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η κατάλληλη προστασία της επιχείρησής μας από κινδύνους.

3.10  Νομικές αξιώσεις – Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία. Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία είναι τα έννομα συμφέροντά μας, δηλαδή η προστασία και η διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, των νόμιμων δικαιωμάτων σας και των νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων.

3.11  Νομική συμμόρφωση και ζωτικά συμφέροντα – Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα άλλου φυσικού προσώπου.

4. Παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλους

4.1 Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους διαμεταφορείς και στους μεταφορικούς συνεργάτες μας στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς της απόκτησης ή της διατήρησης αποτελεσματικών παραδόσεων αγαθών.

4.2 Τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στη βάση δεδομένων του ιστότοπού μας θα αποθηκευτούν στους διακομιστές των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας μας.

4.3 Οι οικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να διεκπεραιώνονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας. Θα μοιραστούμε δεδομένα συναλλαγών με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας των πληρωμών σας, της επιστροφής χρημάτων τέτοιων πληρωμών και της αντιμετώπισης καταγγελιών και ερωτημάτων σχετικά με τέτοιες πληρωμές και επιστροφές χρημάτων. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στη διεύθυνση https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/useragreement-full

4.4 Εκτός από τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις προσωπικών δεδομένων που ορίζονται σε αυτήν την Ενότητα 5, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικά συμφέροντα άλλου φυσικού προσώπου. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτή η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία.

5. Διεθνείς διαβιβάσεις των προσωπικών σας δεδομένων

5.1 Σε αυτήν την Ενότητα 5, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα βάσει της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου ή/και της ΕΕ για την προστασία δεδομένων.

5.2 Οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας για τον ιστότοπό μας βρίσκονται στην ΕΕ. Οι αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων έχουν προβεί σε προσδιορισμό επάρκειας σε σχέση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων κάθε χώρας της ΕΕ.

5.3 Αναγνωρίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε για δημοσίευση μέσω του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμα, μέσω του διαδικτύου, σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση (ή την κακή χρήση) τέτοιων προσωπικών δεδομένων από άλλους.

6. Διατήρηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

6.1 Αυτή η Ενότητα 6 καθορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες διατήρησης δεδομένων μας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις μας σε σχέση με τη διατήρηση και τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων.

6.2 Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για αυτόν τον σκοπό ή αυτούς τους σκοπούς.

6.3 Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

(α) τα δεδομένα επικοινωνίας θα διατηρηθούν για ελάχιστη περίοδο 1 έτους μετά την ημερομηνία της πιο πρόσφατης επαφής μεταξύ εσάς και εμάς και για μέγιστη περίοδο 3 ετών μετά την ημερομηνία αυτή·

(β) τα δεδομένα λογαριασμού θα διατηρούνται για ελάχιστη περίοδο 1 έτους μετά την ημερομηνία κλεισίματος του σχετικού λογαριασμού και για μέγιστη περίοδο 3 ετών μετά την ημερομηνία αυτή·

(γ) τα δεδομένα συναλλαγής θα διατηρούνται για ελάχιστη περίοδο 1 έτους από την ημερομηνία της συναλλαγής και για μέγιστη περίοδο 3 ετών μετά την ημερομηνία αυτή·

δ) τα δεδομένα επικοινωνίας θα διατηρούνται για ελάχιστη περίοδο 1 έτους μετά την ημερομηνία της εν λόγω επικοινωνίας και για μέγιστη περίοδο 3 ετών μετά την ημερομηνία αυτή· και

(ε) τα δεδομένα χρήσης θα διατηρηθούν για 1 έτος μετά την ημερομηνία συλλογής.

6.4 Ανεξάρτητα από τις άλλες διατάξεις αυτής της Ενότητας 6, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αυτή η διατήρηση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων άλλου φυσικού προσώπου.

7. Τα δικαιώματά σας

7.1 Σε αυτήν την Ενότητα 7, παραθέσαμε τα δικαιώματα που έχετε βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

7.2 Τα κύρια δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων είναι:

(Α)    το δικαίωμα πρόσβασης - μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων.

(Β)    το δικαίωμα της διόρθωσης - μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα ανακριβή προσωπικά δεδομένα και να ολοκληρώσουμε τα ελλιπή προσωπικά δεδομένα ·

(Γ)    το δικαίωμα διαγραφής - μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

(Δ)    το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

(Ε)    το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία - μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

(φά)     το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων - μπορείτε να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον οργανισμό ή σε εσάς.

(Ζ)    το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή - μπορείτε να παραπονεθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. και

(H)    το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης - στο βαθμό που η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η συγκατάθεση, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

7.3 Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς και εξαιρέσεις. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων επισκεπτόμενοι https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en και https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα με γραπτή ειδοποίηση προς εμάς, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

8. Σχετικά με τα cookies

8.1 Ένα cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια συμβολοσειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται από έναν διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Στη συνέχεια, το αναγνωριστικό αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από τον διακομιστή.

8.2 Τα cookies μπορεί να είναι είτε «μόνιμα» ή cookies «συνεδρίας»: ένα μόνιμο cookie θα αποθηκευτεί από ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης. ένα cookie περιόδου λειτουργίας, από την άλλη πλευρά, θα λήξει στο τέλος της περιόδου σύνδεσης χρήστη, όταν το πρόγραμμα περιήγησης ιστού είναι κλειστό.

8.3 Τα cookies δεν επιτρέπεται να περιέχουν πληροφορίες που προσδιορίζουν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύουμε για εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και λαμβάνονται από τα cookies.

9. Cookies που χρησιμοποιούμε

9.1 Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

(Α)    έλεγχο ταυτότητας και κατάσταση – χρησιμοποιούμε cookies για να σας αναγνωρίσουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και καθώς πλοηγείστε στον ιστότοπό μας και για να μας βοηθήσουμε να προσδιορίσουμε εάν είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπό μας.

(Β)    καλάθι αγορών – χρησιμοποιούμε cookies για να διατηρήσουμε την κατάσταση του καλαθιού αγορών σας καθώς πλοηγείστε στον ιστότοπό μας.

(Γ)    Προσαρμογή – χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύσουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και να εξατομικεύσουμε τον ιστότοπό μας για εσάς.

(Δ)    ασφάλεια – χρησιμοποιούμε τα cookies ως στοιχείο των μέτρων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την προστασία των λογαριασμών χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της αποτροπής της δόλιας χρήσης των διαπιστευτηρίων σύνδεσης και για την προστασία του ιστότοπού μας και των υπηρεσιών μας γενικά.

(Ε)    διαφήμιση – χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσουν να προβάλλουμε διαφημίσεις που θα είναι σχετικές με εσάς.

(φά)     ανάλυση - χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τη χρήση και την απόδοση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας. και

(Ζ)    συγκατάθεση cookie - χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τη χρήση των cookies γενικότερα.

10. Cookies που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών μας

10.1 Οι πάροχοι υπηρεσιών μας χρησιμοποιούν cookies και αυτά τα cookies ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

10.2 Χρησιμοποιούμε το Google Analytics. Το Google Analytics συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας μέσω cookies. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών από την Google μεταβαίνοντας στη διεύθυνση https://www.google.com/policies/privacy/partners/ και μπορείτε να ελέγξετε την πολιτική απορρήτου της Google στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy.

11. Διαχείριση cookies

11.1 Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης σάς επιτρέπουν να αρνηθείτε να αποδεχτείτε cookies και να διαγράψετε τα cookies. Οι μέθοδοι για να το κάνετε αυτό διαφέρουν από πρόγραμμα περιήγησης σε πρόγραμμα περιήγησης και από έκδοση σε έκδοση. Ωστόσο, μπορείτε να λάβετε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον αποκλεισμό και τη διαγραφή των cookies μέσω αυτών των συνδέσμων:

(Α)    https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Χρώμιο);

(Β)    https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop (Firefox).

(Γ)    https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ);

(Δ)    https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer).

(Ε)    https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Σαφάρι); και

(φά)     https://support.microsoft.com/en-gb/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy (Ακρη).

11.2 Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρηστικότητα πολλών ιστότοπων.

11.3 Εάν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του ιστότοπού μας.

12. Τροποποιήσεις

12.1 Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας.

12.2 Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.

12.3 Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε για σημαντικές αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω email.

λάθος:
ENGWE Ηλεκτρονικό κατάστημα | Αγοράστε EP2 Pro & 750W Engine Pro
Λογότυπο
Συγκρίνετε τα στοιχεία
  • Σύνολο (0)
Συγκρίνω
6
Καλάθι αγορών