Όροι και Προϋποθέσεις πώλησης

1. Εισαγωγή

1.1 Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπουν την πώληση και την αγορά προϊόντων μέσω του ιστότοπού μας.

1.2 Θα σας ζητηθεί να δώσετε τη ρητή συμφωνία σας με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις προτού κάνετε μια παραγγελία στον ιστότοπό μας.

1.3 Αυτό το έγγραφο δεν επηρεάζει τυχόν θεσμοθετημένα δικαιώματα που μπορεί να έχετε ως καταναλωτής (όπως δικαιώματα σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τις Συμβάσεις Καταναλωτή (Πληροφορίες, Ακύρωση και Πρόσθετες Χρεώσεις) του 2013 ή τον Νόμο περί Δικαιωμάτων των Καταναλωτών του 2015).

2. Ερμηνεία

2.1 Σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις:

(α) «εμείς» σημαίνει τους εκπροσώπους μας αυτού του ιστότοπου με τα στοιχεία μας που αποκαλύπτονται στην Ενότητα 22.1. και

(β) «εσείς» σημαίνει τον πελάτη ή τον υποψήφιο πελάτη μας,

        και το «εμείς», το «δικό μας» και το «δικό σας» θα πρέπει να ερμηνευτούν αναλόγως.

3. Διαδικασία παραγγελίας

3.1 Η διαφήμιση προϊόντων στον ιστότοπό μας αποτελεί «πρόσκληση για θεραπεία» και όχι συμβατική προσφορά.

3.2 Καμία σύμβαση δεν θα τεθεί σε ισχύ μεταξύ εσάς και εμάς εκτός εάν και έως ότου αποδεχθούμε την παραγγελία σας σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα Ενότητα 3 ή [εναλλακτική διαδικασία παραγγελίας].

3.3 Για να συνάψετε σύμβαση μέσω του ιστότοπού μας για την αγορά προϊόντων από εμάς, πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα: πρέπει να προσθέσετε τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε στο καλάθι αγορών σας και στη συνέχεια να προχωρήσετε στο ταμείο. Εάν είστε νέος πελάτης, πρέπει στη συνέχεια να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό μαζί μας και να συνδεθείτε. Εάν είστε ήδη πελάτης, πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσής σας. Μόλις συνδεθείτε, πρέπει να επιλέξετε τον τρόπο παράδοσης που προτιμάτε και να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας και τη συγκατάθεσή σας με τους όρους αυτού του εγγράφου. θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών μας και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μας θα χειριστεί την πληρωμή σας. Στη συνέχεια θα σας στείλουμε μια αρχική επιβεβαίωση. και αφού ελέγξουμε αν είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στην παραγγελία σας, είτε θα σας στείλουμε μια επιβεβαίωση παραγγελίας (οπότε η παραγγελία σας θα γίνει δεσμευτική σύμβαση) είτε θα επιβεβαιώσουμε μέσω email ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στην παραγγελία σας.

3.4 Θα έχετε την ευκαιρία να εντοπίσετε και να διορθώσετε τα λάθη εισαγωγής πριν κάνετε την παραγγελία σας.

4. Προϊόντα

4.1 Οι ακόλουθοι τύποι προϊόντων είναι ή ενδέχεται να είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπό μας κατά καιρούς: Ηλεκτρικά Ποδήλατα, Αξεσουάρ.

4.2 Ενδέχεται να αλλάζουμε περιοδικά τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό μας και δεν αναλαμβάνουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή τύπο προϊόντος.

5. Τιμές

5.1 Οι τιμές μας αναγράφονται στον ιστότοπό μας.

5.2 Κατά καιρούς θα αλλάζουμε τις τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπό μας, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τις συμβάσεις που έχουν προηγουμένως τεθεί σε ισχύ.

5.3 Όλα τα ποσά που αναφέρονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή στον ιστότοπό μας αναφέρονται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

5.4 Είναι πιθανό οι τιμές στον ιστότοπο να αναφέρονται λανθασμένα. Ως εκ τούτου, θα επαληθεύσουμε τις τιμές στο πλαίσιο των διαδικασιών πώλησης, ώστε η σωστή τιμή να σας γνωστοποιηθεί πριν τεθεί σε ισχύ η σύμβαση.

5.5 Εκτός από την τιμή των προϊόντων, ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσετε ένα τέλος αποστολής, το οποίο θα σας κοινοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος της σύμβασης πώλησης.

6. Πληρωμές

6.1 Πρέπει, κατά τη διαδικασία ταμείου, να πληρώσετε τις τιμές των προϊόντων που παραγγέλνετε.

6.2 Οι πληρωμές ενδέχεται να γίνονται με οποιαδήποτε από τις επιτρεπόμενες μεθόδους που καθορίζονται στον ιστότοπό μας κατά καιρούς.

(α) PayPal με PayPal Express / Paypal Checkout (προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμο).

(β) Mastercard.

(γ) Βίζα.

(δ) American Express.

(εε) Giropay;

(στ) Ιδανικό.

(ζ) Σύνδεσμος.

6.3 Εάν δεν καταβάλετε σε εμάς οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων, τότε ενδέχεται να παρακρατήσουμε τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν ή/και με γραπτή ειδοποίηση προς εσάς ανά πάσα στιγμή να ακυρώσουμε τη σύμβαση πώλησης για τα προϊόντα.

6.4 Εάν πραγματοποιήσετε μια αδικαιολόγητη πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα ή άλλη επιστροφή χρέωσης, τότε θα είστε υποχρεωμένοι να μας πληρώσετε εντός 7 ημερών από την ημερομηνία του γραπτού μας αιτήματος:

α) ποσό ίσο με το ποσό της επιστροφής ·

(β) όλα τα έξοδα τρίτων που επιβαρύνουμε από εμάς σε σχέση με την επιστροφή χρημάτων (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων που έγιναν από την τράπεζά μας ή τον επεξεργαστή πληρωμών ή τον εκδότη της κάρτας).

(γ) διοικητικό τέλος 25.00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ · και

(δ) όλα τα εύλογα κόστη, τις απώλειες και τα έξοδά μας που πραγματοποιήθηκαν κατά την ανάκτηση των ποσών που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα 7.4 (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νομικών τελών και τελών είσπραξης χρεών),

        και για την αποφυγή αμφιβολιών, εάν δεν αναγνωρίσετε ή δεν θυμηθείτε την πηγή μιας καταχώρισης στο αντίγραφο κίνησης της κάρτας σας ή σε άλλες οικονομικές καταστάσεις και πραγματοποιήσετε επιστροφή χρέωσης ως αποτέλεσμα, αυτό θα συνιστά αδικαιολόγητη επιστροφή χρέωσης για το σκοπούς αυτής της Ενότητας 6.4.

7. Παραδόσεις

7.1 Οι πολιτικές και οι διαδικασίες μας σχετικά με την παράδοση των προϊόντων καθορίζονται στο έγγραφο πολιτικής παράδοσης. Για ακριβείς ημερομηνίες και πρόσθετες πληροφορίες παράδοσης, ανατρέξτε στο δικό μας Πληροφοριες Αποστολης.

7.2 Θα κανονίσουμε να παραδοθούν τα προϊόντα που αγοράζετε στη διεύθυνση παράδοσης που θα καθορίσετε κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς.

7.3 Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για να παραδώσουμε τα προϊόντα σας κατά ή πριν από την ημερομηνία παράδοσης που ορίζεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας ή, εάν δεν ορίζεται ημερομηνία στην επιβεβαίωση παραγγελίας, εντός 3-11 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας για τοπικό παραγγελίες. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα παράδοσης εντός ή έως 30 ημερών.

7.4 Εγγυόμαστε ότι, εκτός εάν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις, όλες οι παραδόσεις των προϊόντων θα αποσταλούν εντός 5 ημερών από την αργότερη ημερομηνία παραλαβής της πληρωμής και την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

8. Συμβάσεις εξ αποστάσεως: δικαίωμα ακύρωσης

8.1 Αυτή η Ενότητα 8 ισχύει εάν και μόνο εάν προσφέρεστε να συνάψετε σύμβαση μαζί μας ή να συνάψετε σύμβαση μαζί μας ως καταναλωτής – δηλαδή ως άτομο που ενεργεί εξ ολοκλήρου ή κυρίως εκτός του εμπορίου, της επιχείρησης, της βιοτεχνίας ή του επαγγέλματός σας. Για εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών, ανατρέξτε στο δικό μας Πολιτική επιστροφών και επιστροφών χρημάτων 30 ημερών.

8.2 Μπορείτε να αποσύρετε μια προσφορά να συνάψετε σύμβαση μαζί μας μέσω του ιστότοπού μας ή να ακυρώσετε μια σύμβαση που συνήφθηκε μαζί μας μέσω του ιστότοπού μας (χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο για την απόσυρση ή την ακύρωσή σας) ανά πάσα στιγμή εντός της περιόδου:

(α) από την υποβολή της προσφοράς σας, και

(β) που λήγει στο τέλος 30 ημερών από την ημέρα κατά την οποία τα προϊόντα περιέρχονται στη φυσική σας κατοχή ή στη φυσική κατοχή ενός ατόμου που προσδιορίσατε για να τα αποκτήσει (ή, εάν η σύμβαση αφορά την παράδοση πολλών προϊόντων, παρτίδες ή κομμάτια από κάτι, 30 ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία το τελευταίο από αυτά τα προϊόντα, παρτίδες ή τεμάχια περιέρχεται στη φυσική σας κατοχή ή στη φυσική κατοχή ενός ατόμου που προσδιορίσατε για να τα αποκτήσει).

8.3 Προκειμένου να αποσύρετε μια προσφορά για σύναψη σύμβασης ή να ακυρώσετε μια σύμβαση βάσει της περιγραφής αυτής της Ενότητας 8, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε ή να ακυρώσετε (ανάλογα με την περίπτωση). Μπορείτε να μας ενημερώσετε μέσω οποιασδήποτε σαφούς δήλωσης που καθορίζει την απόφαση. Σε περίπτωση ακύρωσης, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα ακύρωσης που θα διαθέσουμε σε εσάς. Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

8.4 Εάν ακυρώσετε μια σύμβαση με βάση τη βάση που περιγράφεται σε αυτή την Ενότητα 8, πρέπει να στείλετε τα προϊόντα πίσω σε εμάς (για να επιστρέψετε τη διεύθυνση που παρέχεται από εμάς) ή να τα παραδώσετε σε εμάς ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από εμάς να τα παραλάβει. Πρέπει να συμμορφωθείτε με τις υποχρεώσεις σας που αναφέρονται στην παρούσα Ενότητα 8 χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 14 ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία μας ενημερώσατε για την απόφασή σας να ακυρώσετε τη σύμβαση. Πρέπει να πληρώσετε το άμεσο κόστος της επιστροφής των προϊόντων.

8.5 Εάν ακυρώσετε μια παραγγελία σύμφωνα με αυτήν την Ενότητα 8, θα λάβετε πλήρη επιστροφή του ποσού που πληρώσατε σε εμάς για την παραγγελία, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης σε εσάς, εκτός από:

(α) εάν επιλέξατε ένα είδος παράδοσης που κοστίζει περισσότερο από το φθηνότερο είδος παράδοσης που προσφέρουμε, διατηρούμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε τη διαφορά κόστους μεταξύ του είδους παράδοσης που επιλέξατε και του φθηνότερου είδους παράδοσης που προσφέρουμε ; και

(β) όπως προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Ενότητα 8.

8.6 Εάν η αξία των προϊόντων που επιστρέφετε μειώνεται κατά οποιοδήποτε ποσό ως αποτέλεσμα του χειρισμού αυτών των προϊόντων από εσάς πέρα ​​από αυτό που είναι απαραίτητο για τον καθορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων, ενδέχεται να ανακτήσουμε αυτό το ποσό από εσάς στην τιμή της σύμβασης. Ενδέχεται να ανακτήσουμε αυτό το ποσό αφαιρώντας το από οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων που οφείλεται σε εσάς ή να απαιτήσουμε να πληρώσετε αυτό το ποσό απευθείας σε εμάς. Ο χειρισμός που υπερβαίνει το είδος χειρισμού που θα μπορούσε εύλογα να επιτραπεί σε ένα κατάστημα θα είναι «πέρα από ό,τι είναι απαραίτητο για τον καθορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων» για αυτούς τους σκοπούς.

8.7 Θα επιστρέψουμε χρήματα χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της πληρωμής, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα ως αποτέλεσμα της επιστροφής χρημάτων.

8.8 Εκτός εάν έχουμε προσφερθεί να παραλάβουμε τα προϊόντα, θα επεξεργαστούμε μια επιστροφή χρημάτων που οφείλεται σε εσάς ως αποτέλεσμα ακύρωσης με βάση τη βάση που περιγράφεται στην παρούσα Ενότητα 9 εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα λάβουμε τα επιστρεφόμενα προϊόντα ή ( εάν νωρίτερα) μετά την ημέρα κατά την οποία μας παρέχετε αποδεικτικά στοιχεία για την αποστολή των προϊόντων πίσω. Εάν δεν σας έχουμε στείλει τα προϊόντα κατά τη στιγμή της υπαναχώρησης ή της ακύρωσης ή έχουμε προσφερθεί να παραλάβουμε τα προϊόντα, θα επεξεργαστούμε την επιστροφή χρημάτων που σας οφείλουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, σε κάθε περίπτωση, εντός της περιόδου των 14 ημερών από την ημέρα για την οποία ενημερωνόμαστε για την απόσυρση ή την ακύρωση.

8.9 Δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα να ακυρώσετε μια σύμβαση όπως περιγράφεται στην παρούσα Ενότητα 8, εφόσον η σύμβαση σχετίζεται με:

(α) την προμήθεια μη προκατασκευασμένων αγαθών που γίνονται βάσει ατομικής επιλογής ή απόφασης από εσάς, ή αγαθών που είναι σαφώς εξατομικευμένα.

9. Εγγυήσεις και παραστάσεις

9.1 Εγγυάστε και δηλώνετε σε εμάς ότι:

(α) είστε νομικά ικανοί να συνάψετε δεσμευτικές συμβάσεις ·

(β) έχετε πλήρη εξουσία, εξουσία και ικανότητα να συμφωνήσετε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις·

(γ) όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε σε σχέση με την παραγγελία σας είναι αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και μη παραπλανητικές· και

(δ) θα μπορείτε να παραλάβετε τα προϊόντα σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική παράδοσης μας.

9.2 Σας εγγυόμαστε ότι:

(α) έχουμε το δικαίωμα να πουλήσουμε τα προϊόντα που αγοράζετε·

(β) τα προϊόντα που σας πουλάμε πωλούνται χωρίς καμία επιβάρυνση ή επιβάρυνση, εκτός από όσα ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις·

(γ) θα απολαμβάνετε την αθόρυβη κατοχή των προϊόντων που αγοράζετε, εκτός εάν προσδιορίζεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις·

(δ) τα προϊόντα που αγοράζετε θα αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε περιγραφή που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας. και

(ε) τα προϊόντα που αγοράζετε θα είναι ικανοποιητικής ποιότητας.

9.3 Όλες οι εγγυήσεις και οι δηλώσεις μας σχετικά με την προμήθεια προϊόντων δεν αλλάζουν ούτε παρεμβαίνουν σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, την πολιτική παράδοσης και την πολιτική επιστροφών.

9.4 Όλες οι εγγυήσεις και οι δηλώσεις μας σχετικά με την προμήθεια προϊόντων ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και με την επιφύλαξη της Ενότητας 11.1, όλες οι άλλες εγγυήσεις και δηλώσεις αποκλείονται ρητά.

10. Περιορισμοί και αποκλεισμοί ευθύνης

10.1 Τίποτα σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν θα:

α) περιορίζει ή αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκύπτει από αμέλεια ·

(β) περιορίζει ή αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση ·

(γ) να περιορίσει τυχόν υποχρεώσεις με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία· ή

(δ) εξαιρεί οποιεσδήποτε υποχρεώσεις που ενδέχεται να μην εξαιρεθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

        και, εάν είστε καταναλωτής, τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας δεν θα εξαιρούνται ή θα περιορίζονται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, εκτός από το βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

10.2 Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα 10 και αλλού στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις:

α) υπόκεινται στο τμήμα 10.1 · και

(β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή σχετίζονται με το αντικείμενο αυτών των όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παραβίαση του νόμιμου καθήκοντος, εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

10.3 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι σας για τυχόν απώλειες που προκύπτουν από οποιοδήποτε γεγονός ή γεγονότα πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό μας

10.4 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν επιχειρηματικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) απώλειας ή ζημίας στα κέρδη, τα έσοδα, τα έσοδα, τη χρήση, την παραγωγή, τις αναμενόμενες εξοικονομήσεις, τις επιχειρήσεις, τις συμβάσεις, τις εμπορικές ευκαιρίες ή την καλή θέληση.

10.5 Αποδέχεστε ότι έχουμε συμφέρον να περιορίσουμε την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων και των υπαλλήλων μας και, έχοντας υπόψη αυτό το συμφέρον, αναγνωρίζετε ότι είμαστε μια οντότητα περιορισμένης ευθύνης. συμφωνείτε ότι δεν θα ασκήσετε οποιαδήποτε αξίωση προσωπικά κατά των αξιωματικών ή των υπαλλήλων μας για τυχόν απώλειες που υποφέρετε σε σχέση με τον ιστότοπο ή τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (αυτό, φυσικά, δεν περιορίζει ή αποκλείει την ευθύνη της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για τις πράξεις και παραλείψεις των υπαλλήλων και των υπαλλήλων μας).

11. Ακύρωση παραγγελίας

11.1 Μπορούμε να ακυρώσουμε μια σύμβαση υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις αμέσως, δίνοντάς σας γραπτή ειδοποίηση καταγγελίας, εάν:

(α) παραλείπετε να πληρώσετε, εγκαίρως και πλήρως, οποιοδήποτε ποσό που μας οφείλεται βάσει αυτής της σύμβασης· ή

(β) διαπράττετε οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της σύμβασης.

11.2 Μπορείτε να ακυρώσετε μια σύμβαση υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις αμέσως, δίνοντάς μας γραπτή ειδοποίηση καταγγελίας, εάν διαπράξουμε οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της σύμβασης.

11.3 Μπορούμε να ακυρώσουμε μια σύμβαση βάσει αυτών των όρων και προϋποθέσεων με γραπτή ειδοποίηση προς εσάς, εάν εμποδίζουμε την εκπλήρωση αυτής της σύμβασης από οποιοδήποτε γεγονός πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό μας, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό τυχόν μη διαθεσιμότητας πρώτων υλών, εξαρτημάτων ή προϊόντων ή οποιασδήποτε διακοπής ρεύματος, βιομηχανική διαφορά που επηρεάζει οποιοδήποτε τρίτο μέρος, κυβερνητικούς κανονισμούς, πυρκαγιά, πλημμύρα, καταστροφή, ταραχές, τρομοκρατικές επιθέσεις ή πόλεμο.

12. Συνέπειες ακύρωσης παραγγελίας

12.1 Εάν μια σύμβαση υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ακυρωθεί σύμφωνα με την Ενότητα 11:

(α) θα πάψουμε να έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση να παραδίδουμε προϊόντα που δεν έχουν παραδοθεί κατά την ημερομηνία ακύρωσης·

(β) θα συνεχίσετε να έχετε υποχρέωση, όπου ισχύει, να πληρώνετε για προϊόντα που έχουν παραδοθεί κατά την ημερομηνία ακύρωσης (με την επιφύλαξη τυχόν δικαιώματος που μπορεί να έχουμε να ανακτήσουμε τα προϊόντα). και

(γ) όλες οι άλλες διατάξεις αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα πάψουν να ισχύουν, εκτός από το ότι οι Ενότητες 1.3, 6.4, 10, 15, 16, 17, 18, 19 και 20 θα εξακολουθήσουν να ισχύουν επ' αόριστον.

13. Πεδίο εφαρμογής

13.1 Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις δεν συνιστούν ή επηρεάζουν εκχώρηση ή άδεια οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

13.2 Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις δεν διέπουν την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας από εμάς ή οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με τα προϊόντα (εκτός από τις υπηρεσίες παράδοσης).

14. Παραλλαγή

14.1 Ενδέχεται να αναθεωρούμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας.

14.2 Η αναθεώρηση αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα ισχύει για συμβάσεις που συνάπτονται ανά πάσα στιγμή μετά τη στιγμή της αναθεώρησης, αλλά δεν θα επηρεάζει τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από τη στιγμή της αναθεώρησης.

15. Ανάθεση

15.1 Συμφωνείτε με το παρόν ότι μπορούμε να εκχωρήσουμε, να μεταβιβάσουμε, να υπεργολάβουμε ή με άλλο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα δικαιώματα και/ή τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις – με την προϋπόθεση ότι, εάν είστε καταναλωτής, ότι μια τέτοια ενέργεια δεν χρησιμεύει στη μείωση των εγγυήσεων προς όφελος σας υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

15.2 Δεν μπορείτε, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε, να υποβάλετε υπεργολαβία ή να ασχοληθείτε με οποιοδήποτε άλλο από τα δικαιώματα και / ή τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

16. Χωρίς παραιτήσεις

16.1 Καμία παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης σύμβασης υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν θα παραιτηθεί εκτός από τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του μέρους που δεν παραβιάζει.

16.2 Καμία παραίτηση από οποιαδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης σύμβασης σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις δεν θα ερμηνεύεται ως περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από οποιαδήποτε άλλη παραβίαση αυτής της διάταξης ή οποιαδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε άλλης διάταξης αυτής της σύμβασης.

17. Διαχωρισιμότητα

17.1 Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ότι είναι παράνομη ή / και ανεφάρμοστη, οι άλλες διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν.

17.2 Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή / και ανεφάρμοστη διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν ένα μέρος του διαγραφόταν, αυτό το μέρος θα θεωρηθεί ότι έχει διαγραφεί και το υπόλοιπο της διάταξης θα συνεχίσει να ισχύει.

18. Δικαιώματα τρίτων

18.1 Ένα συμβόλαιο υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις είναι προς όφελός μας και προς όφελός σας και δεν προορίζεται να ωφελήσει ή να εκτελεστεί από οποιονδήποτε τρίτο.

18.2 Η άσκηση των δικαιωμάτων των μερών βάσει σύμβασης υπό τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν υπόκειται στη συγκατάθεση οποιουδήποτε τρίτου.

19. Ολόκληρη συμφωνία

19.1 Με την επιφύλαξη της Ενότητας 10.1, αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, μαζί με την πολιτική παράδοσης και την πολιτική επιστροφών, θα αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με την πώληση και την αγορά των προϊόντων μας και θα αντικαταστήσουν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με την πώληση και την αγορά των προϊόντων μας.

20. Δίκαιο και δικαιοδοσία

20.1 Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Χονγκ Κονγκ.

20.2 Οποιεσδήποτε διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Χονγκ Κονγκ.

21. Καταστατικές και κανονιστικές γνωστοποιήσεις

21.1 Δεν θα υποβάλουμε αντίγραφο αυτών των όρων και προϋποθέσεων ειδικά σε σχέση με κάθε χρήστη ή πελάτη και, εάν ενημερώσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η έκδοση στην οποία αρχικά συμφωνήσατε δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη στον ιστότοπό μας. Σας συνιστούμε να σκεφτείτε να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο αυτών των όρων και προϋποθέσεων για μελλοντική αναφορά.

21.2 Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διατίθενται μόνο στην Αγγλική γλώσσα.

22. Τα στοιχεία μας

22.1 
Gtwo Group Limited
RM 7B One Capital Place 18
Luard Road Wanchai HK
Χονγκ Κονγκ 999077

22.2 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

(α) ταχυδρομικώς, στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω·

(β) χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπού μας· ή

(γ) μέσω email, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που δημοσιεύεται στον ιστότοπό μας.

λάθος:
ENGWE Ηλεκτρονικό κατάστημα | Αγοράστε EP2 Pro & 750W Engine Pro
Λογότυπο
Συγκρίνετε τα στοιχεία
  • Σύνολο (0)
Συγκρίνω
6
Καλάθι αγορών