ΕΓΓΥΗΣΗ

1. Εισαγωγή

1.1 Κατανοούμε ότι κατά καιρούς ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συσκευή σας εντός της ημερομηνίας που καλύπτεται από την εγγύηση.

1.2 Δημιουργήσαμε αυτήν την πολιτική για να σας επιτρέψουμε να αποκτήσετε μια συσκευή σε άριστη κατάσταση υπό κατάλληλες συνθήκες.

1.3 Αυτή η πολιτική ισχύει για όλους τους πελάτες μας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση.

1.4 Αυτή η πολιτική θα ισχύει για όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται μέσω του ιστότοπού μας.

2. Εγγύηση και σέρβις

2.1 Η εγγύηση διεκδικείται όταν το προϊόν που λαμβάνεται δεν λειτουργεί άψογα ή δεν έχει τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην κάρτα εγγύησης ή στο διαφημιστικό μήνυμα ή όταν εμφανιστεί ελάττωμα προϊόντος εντός των πρώτων 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Ο πωλητής δεσμεύεται ότι τα σφάλματα θα επιλυθούν σύμφωνα με την ενότητα 5.3 ή θα διορθωθούν ανάλογα με την ενότητα 5.4.

2.2 Ο πωλητής θα επεξεργαστεί τα θέματα της Ενότητας 5.4 εντός 45 ημερών από την ημέρα που θα λάβουμε το προϊόν που επιστράφηκε. Ο πωλητής θα στείλει ανταλλακτικό της Ενότητας 5.3 εντός 7 ημερών από τον εντοπισμό του ζητήματος.

2.3 Εάν ο πωλητής δεν δώσει στον αγοραστή λύση εντός 45 ημερών, ο πωλητής θα αντικαταστήσει το προϊόν με ένα πανομοιότυπο, νέο και άψογο προϊόν χωρίς χρέωση.

2.4 Ο πωλητής προσφέρει εγγύηση για όλα τα προϊόντα. Η εγγύηση για τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα ισχύει για την μπαταρία, τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τους κινητήρες. Το πλαίσιο και το αμάξωμα δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επίσης όχι μέρη που υπόκεινται σε φθορά (όπως ελαστικά, φώτα κ.λπ.). Η εγγύηση δεν λαμβάνεται υπόψη όταν πρόκειται για μηχανική βλάβη στη συσκευή ή για ζημιά που προέρχεται από μηχανική βλάβη στη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών χρήσης, αποθήκευσης και συντήρησης μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό της εγγύησης.

2.5 Η εγγύηση δεν αποκλείει τα δικαιώματα του καταναλωτή που απορρέουν από την ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του προϊόντος.

3. Δήλωση Εγγύησης

3.1 Ο πωλητής δηλώνει:

(α) ότι το προϊόν θα λειτουργεί άψογα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης 12 μηνών όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον σκοπό και τις οδηγίες χρήσης του,

(β) ότι κατόπιν αιτήματός σας, εντός της περιόδου εγγύησης και του εγκεκριμένου αιτήματος εγγύησης, ο πωλητής θα φροντίσει για την εξάλειψη των ελαττωμάτων και των ελλείψεων στο προϊόν με δικά του έξοδα.

(γ) ότι ο πωλητής δεν έχει τα προσόντα να προβεί σε τεχνική αξιολόγηση σχετικά με πιθανά ελαττώματα και, επομένως, δεν μπορεί να αποφασίσει την αντικατάσταση του προϊόντος χωρίς τη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας του εισαγωγέα.

(δ) εγγυάται την ποιότητα ή την άψογη λειτουργία κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η οποία αρχίζει όταν τα αγαθά παραδίδονται στον καταναλωτή.

3.2 Οι όροι της εγγύησης είναι:

(α) όταν υποβάλετε αίτημα εγγύησης, πρέπει να υποβάλετε τον αριθμό παραγγελίας, μια επικυρωμένη κάρτα εγγύησης, το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς (ή αντίγραφο και των δύο)·
– ότι το προϊόν δεν παραποιήθηκε από άτομο που δεν είχε την εξουσία να το πράξει·
– ότι ο αγοραστής (χρήστης) χειρίστηκε και χρησιμοποίησε τη συσκευή σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες:

(β) ο αγοραστής πρέπει να αναφέρει ορατά ελαττώματα στη συσκευή εντός 8 ημερών από την αγορά·

(γ) μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης EngweΟι τεχνικοί της είναι το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για θέματα από την ενότητα 5.4.
– ότι τα αυτοκόλλητα και οι σφραγίδες εγγύησης δεν έχουν καταστραφεί ή αφαιρεθεί·
– Η μπαταρία φορτίζεται και αποφορτίζεται τουλάχιστον κάθε 30 ημέρες.

(δ) κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, οποιοδήποτε κέντρο σέρβις ή χρήστης είναι εξουσιοδοτημένο για τη συντήρηση εύκολων ζητημάτων από την ενότητα 5.3.

(ε) το θέμα που κατηγορείται εντός 12 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος,

4. Η εγγύηση δεν ισχύει:

4.1 Η υπηρεσία εγγύησης δεν ισχύει για εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά και εξωτερικές επιδράσεις (σωλήνες, περίβλημα, ελαστικά, ρουλεμάν…).

4.2 Η εγγύηση δεν λαμβάνεται επίσης υπόψη λόγω ακατάλληλης ρύθμισης και χειρισμού της συσκευής, μηχανικών ελαττωμάτων, ελαττωμάτων λόγω αντιεπαγγελματικού, αμελούς χειρισμού του προϊόντος, τυχόν μη εξουσιοδοτημένης επέμβασης στη συσκευή, εάν το ελάττωμα προέκυψε λόγω χρήσης ακατάλληλων αναλώσιμα εάν έχουν τοποθετηθεί μη γνήσια εξαρτήματα στα εξαρτήματα της συσκευής, λόγω υπερβολικής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος, ανωτέρας βίας, κεραυνού, αποστράγγισης μπαταρίας, ακατάλληλου καθαρισμού προϊόντων ή εξαρτημάτων τους και εισροής υγρού στη συσκευή.

4.3 Πριν παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις, πρέπει να καθαριστεί από όλες τις ακαθαρσίες.
Σε περιπτώσεις ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και επεμβάσεων που δεν πραγματοποιήθηκαν από εξουσιοδοτημένο σέρβις, η εγγύηση δεν ισχύει. Αυτή η εγγύηση δεν περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

4.4 Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και όχι για εμπορικούς σκοπούς.

5. Διαδικασία εγγύησης:

5.1 Για να επωφεληθείτε από τα δικαιώματά σας βάσει αυτής της πολιτικής, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας για να λάβετε έναν αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής και, στη συνέχεια, να τοποθετήσετε μια καλυπτική σημείωση που να αναφέρει αυτόν τον αριθμό στο προϊόν. Συμπληρώστε αυτό το έγγραφο, υπογράψτε το και στείλτε το σε εμάς μέσω του φόρμα επικοινωνίας ή email.
- Λήψη (.pdf) Έντυπο αξίωσης εγγύησης

5.2 στη φόρμα αξίωσης εγγύησης, συμπληρώστε τις ακόλουθες πληροφορίες: ημερομηνία αγοράς, αριθμό παραγγελίας, μοντέλο του προϊόντος, λεπτομερή περιγραφή του σφάλματος, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου ή συμπληρώστε τη φόρμα στο σύνολό της .

5.3 λόγω της φύσης της συσκευής και των ηλεκτρονικών αγορών, οι εύκολες επισκευές που εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν 10 – 30 λεπτά, θα επιλυθούν με την αποστολή ενός δωρεάν ανταλλακτικού στη διεύθυνση του αγοραστή με οδηγίες βίντεο σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης του εξαρτήματος που προκαλεί προβλήματα . Επιπλέον, 30,00 ευρώ θα επιστραφούν στον αγοραστή. Τέτοιες επισκευές συνίστανται αλλά δεν περιορίζονται σε:

(α) αντικατάσταση του μπροστινού φωτός led, του πίσω φωτός, των πεντάλ, των μοχλών των φρένων, των μπροστινών και των πίσω φτερών, του σταντ, των υποδοχών φτερών, της βάσης μπαταρίας, του στρόφαλου,

(β) ρύθμιση εκτροχιαστή ταχυτήτων, ισχύς πέδησης, τιμόνι, όριο ταχύτητας/ μονάδα ένδειξης/ ODO,

(γ) αντικατάσταση της μονάδας οθόνης, ελεγκτή οθόνης, μονάδα ελεγκτή, γκάζι, υποδοχή μπαταρίας, εμπρός/μεσαίος/πίσω άξονας, μπροστινό πιρούνι

5.4 όλες οι δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από την ενότητα 5.3 και θεωρούνται δυσεύρετα ζητήματα, θα επιδιορθωθούν αποκλειστικά από την ομάδα σέρβις του engwe.καθαρά. Παραλαμβάνοντας το ποδήλατο στη διεύθυνση του αγοραστή, επισκευάζοντάς το Engweτου κέντρου εξυπηρέτησης και αποστολή του σε άριστη κατάσταση πίσω στον αγοραστή, δωρεάν. Τέτοιες επισκευές συνίστανται αλλά δεν περιορίζονται σε:

(α) αντικατάσταση της πλακέτας κυκλώματος μπαταρίας, της θύρας φόρτισης της μπαταρίας, του καλαμποκιού τροφοδοσίας, του πίσω κέντρου κινητήρα με εσωτερικά στοιχεία,

(β) αντικατάσταση κασετών ελεύθερου τροχού, αισθητήρων pedelec,

5.5 ο πωλητής, σε συμφωνία με τον αγοραστή, οργανώνει τη συλλογή του προϊόντος στη διεύθυνση των ζητημάτων του αγοραστή σύμφωνα με την ενότητα 5.4. Ο αγοραστής υποχρεούται να συσκευάσει προσεκτικά τα εμπορεύματα σύμφωνα με την ενότητα 6. και να τα προετοιμάσει για παραλαβή. Οι παραλαβές πραγματοποιούνται από την συμβεβλημένη υπηρεσία ταχυμεταφορών.

5.6 ο πωλητής ή ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός σέρβις εξετάζει το αντικείμενο και καθορίζει εάν πρόκειται για επισκευή εντός της εγγύησης ή για άλλη επισκευή

5.7 ενημερώνει τον πελάτη σχετικά έγκαιρα

6. Οδηγίες για τη σωστή υποβολή του πακέτου

6.1 Η συσκευή πρέπει να συσκευάζεται καλά και με ασφάλεια, ώστε να μην καταστραφεί κατά τη μεταφορά. Συσκευάστε το στην αρχική συσκευασία ή άλλη κατάλληλη και ανθεκτική στους κραδασμούς συσκευασία. Η υπηρεσία ταχυμεταφορών δεν γνωρίζει τα περιεχόμενα του δέματος, επομένως μερικές φορές το δέμα αντιμετωπίζεται κατά προσέγγιση. Προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά στο προϊόν, είναι απαραίτητο να προστατεύσετε τη συσκευή μέσα στη συσκευασία με μια μαλακή μεμβράνη, ώστε να μην υποστεί ζημιά ακόμα και σε περίπτωση πτώσης ή σκληρού χειρισμού. Το περιεχόμενο θα πρέπει να βρίσκεται σε κουτί από χαρτόνι, στο οποίο το περιεχόμενο της αποστολής θα πρέπει να χωρίζεται μεταξύ του χαρτονιού με κηρήθρα, κυματοειδές χαρτόνι ή πολυβινύλιο με φυσαλίδες και το περιεχόμενο του κουτιού πρέπει να είναι γεμάτο. Η συσκευασία πρέπει να είναι συσκευασμένη και προστατευμένη στο βαθμό που το περιεχόμενο αντέχει σε πτώση από τη ζώνη, που σημαίνει πτώση από 1 m.

6.2 Ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά της συσκευής και θεωρείται ότι έχουν συμβεί πριν από την αποστολή της συσκευής σε σέρβις.

6.3 Σας συνιστούμε να τραβήξετε μια φωτογραφία της συσκευασίας πριν υποβάλετε τη συσκευασία. Ο αποστολέας της συσκευασίας είναι υπεύθυνος για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη συσκευασία ή ανεπαρκή προστασία της συσκευής μέσα στη συσκευασία.

6.4 Συντονίστε την ακριβή ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος με την υπηρεσία. Σε περίπτωση συσκευής εντός της περιόδου εγγύησης και εγκεκριμένης εγγύησης, τα ταχυδρομικά τέλη καλύπτονται από Engwe.net.

6.5 Ταχυδρομικά τέλη για επισκευές εκτός εγγύησης ή μη εγκεκριμένη εγγύηση τιμολογούνται στον πελάτη. Εάν η συσκευή δεν τελεί πλέον υπό εγγύηση, θα χρεωθεί τέλος επιθεώρησης συσκευής 35,00 € και ταχυδρομικά τέλη και προς τις δύο κατευθύνσεις, στο ίδιο ποσό με το αρχικό κόστος αποστολής.

λάθος:
ENGWE Ηλεκτρονικό κατάστημα | Αγοράστε EP2 Pro & 750W Engine Pro
Λογότυπο
Συγκρίνετε τα στοιχεία
  • Σύνολο (0)
Συγκρίνω
6
Καλάθι αγορών